KidsRights

Internationale hulp en mensenrechten

KidsRights

KidsRights Doelstelling

Kinderen zijn changemakers. KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter nageleefd worden wanneer kinderen zelf meebeslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

Activiteiten

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakers en voor de Rechten van het Kind. Daarnaast ontdekt KidsRights jonge changemakers over de hele wereld: kinderen die zelf in actie komen om hun positie te verbeteren. Hun initiatieven zijn soms klein, maar door kinderen te ondersteunen en aan het woord te laten, kunnen zij een groots effect hebben. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen. Zij krijgen steun om hun lokale acties te versterken en uit te breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen en anderen inzicht te geven in de status van kinderrechten wereldwijd.

Geven aan KidsRights?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.195.321
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.707.800
 • Wervingskosten € 345.118
 • Beheer en administratie € 142.403
 • Inkomsten € 2.685.553
 • Particulieren € 944.615
 • Bedrijven € 402.334
 • Loterijen € 1.000.000
 • Organisaties zonder winststreven € 271.104
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 67.500
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 944.615

Meer weten over
KidsRights?

Noorderakerweg 90
1069 LW AMSTERDAM

020 - 225 8225