KidsRights

Internationale hulp en mensenrechten

KidsRights

KidsRights Doelstelling

KidsRights is een Nederlandse kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en hun rechten promoot en ondersteunt. Daarbij ziet KidsRights de kinderen zelf als 'changemakers'.

Activiteiten

We doen onderzoek om inzicht te verschaffen in de wereldwijde status van kinderen en hun rechten en hier internationaal aandacht voor te krijgen. Onze belangrijkste activiteiten zijn: - de KidsRights Index, welke de wereldwijde status van kinderrechten in kaart brengt - en de KidsRights Reports over specifieke kinderrechtenthema?s. We ondernemen actie om de realisatie van kinderrecht direct te verbeteren en om kinderparticipatie te stimuleren. Onze belangrijkste activiteiten zijn: - concrete ontwikkelingsprojecten waarbij kindparticipatie een essentieel onderdeel is - Zorg en Studiefonds welke toegewezen wordt aan de Internationale Kindervredesprijswinnaars. We doen aan advocacy om bewustzijn te creëren over kinderrechten en te garanderen dat kinderrechten op de internationale agenda worden geplaatst om de realisatie hiervan te bevorderen. Onze belangrijkste activiteiten zijn: - de jaarlijks uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs (ICPP) - The KidsRights Youngsters - Lespakket Nederlandse basisscholen.

Geven aan KidsRights?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.195.321
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.707.800
 • Wervingskosten € 345.118
 • Beheer en administratie € 142.403
 • Inkomsten € 2.685.553
 • Particulieren € 944.615
 • Bedrijven € 402.334
 • Loterijen € 1.000.000
 • Organisaties zonder winststreven € 271.104
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 67.500
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 944.615

Meer weten over
KidsRights?

Noorderakerweg 90
1069 LW AMSTERDAM

020 - 225 8225