Kind en Brandwond

Doelstelling


Stichting Kind en Brandwond wil bijdragen aan een optimale zorg voor kind en ouders tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis.

Meer weten over
Kind en Brandwond?