Kind en Brandwond

Welzijn

Kind en Brandwond

Kind en Brandwond Doelstelling

Stichting Kind en Brandwond wil bijdragen aan een optimale zorg voor kind en ouders tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis.

Activiteiten

  • Ondersteuning van de brandwondencentra welke in de gelegenheid worden gesteld een bedrag vrij te besteden voor aanschaf van speelgoed;
  • De vakantieweken: de kinderweek voor de leeftijd 8 tot 11 jaar, de tienerweek 11 tot 14 jaar, de jongerenweek voor 14 tot 18 jaar.
  • Brandwondendag;
  • Familieweekenden.

Geven aan Kind en Brandwond?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Kind en Brandwond?