Kinderhulp Afrika

Doelstelling


Kinderhulp Afrika is een christelijke organisatie die omziet naar de meest kwetsbare kinderen in Uganda, de weeskinderen. We bieden deze kinderen onderwijs, onderdak, geestelijke en medische verzorging. We willen hen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke individuen die kunnen voorzien in hun eigen noden, op elk gebied van hun leven.

Meer weten over
Kinderhulp Afrika?