Kinderpostzegels

Welzijn

Kinderpostzegels

Kinderpostzegels Doelstelling

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben behoefte aan en recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels wil dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Activiteiten

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het meest sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Kinderpostzegels werft verder fondsen bij donateurs, bedrijven, vermogensfondsen en ontvangt bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, het ministerie van Buitenlandse Zaken (en in mindere mate het ministerie van OC&W)

Geven aan Kinderpostzegels?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 13.607.295
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 11.060.017
 • Wervingskosten € 1.459.947
 • Beheer en administratie € 1.087.331
 • Inkomsten € 12.378.401
 • Particulieren € 8.940.449
 • Bedrijven € 27.548
 • Loterijen € 984.170
 • Subsidies overheden € 2.006.057
 • Organisaties zonder winststreven € 409.344
 • Overig € 10.833
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 5.597
 • Giften en donaties € 1.911.068
 • Overig € 7.023.784

Meer weten over
Kinderpostzegels?

Schipholweg 97
2316 XA Leiden

071 - 525 98 00