Kinderpostzegels

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Welzijn

Kinderpostzegels

Kinderpostzegels Doelstelling

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben behoefte aan en recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels wil dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Activiteiten

1. Projecten met partners, die zorgen voor een positieve schoolgang, die de veerkracht van kinderen vergroot en waarbij kinderen elkaar helpen
2. Samen met onze partners. We gebruiken onze bekendheid, ervaring en relaties met scholen om onze projecten te laten slagen.

Geven aan Kinderpostzegels?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Kinderpostzegels?