KNCV Tuberculosefonds

Gezondheid

KNCV Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds Doelstelling

De wereldwijde eliminatie van tuberculose door ontwikkeling en implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbc-bestrijdingsstrategieën.

Activiteiten

KNCV zet zich al ruim 110 jaar in voor het terugdringen van wereldwijde tbc-epidemie en tegen de verdere verspreiding van medicijnresistente tuberculose. Onze expertise is uniek in de wereld. De aanpak van KNCV is gebaseerd op drie pijlers: duurzaamheid, samenwerking en innovatie. We helpen over de hele wereld met het organiseren van tbc-zorg en preventie. Daarbij werken we altijd samen met lokale overheden en organisaties, zodat de zorg onderdeel wordt van het nationale gezondheidssysteem, en dragen we onze kennis over aan lokale partijen om een duurzaam verschil te maken. Naast samenwerking en duurzaamheid is innovatie een belangrijke pijler van ons werk. Als mondiale tbc-experts zorgen we dat de nieuwste technieken en methodes optimaal geïmplementeerd worden onder lokale omstandigheden.

Geven aan KNCV Tuberculosefonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 93.408.188
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 90.797.664
 • Wervingskosten € 1.077.406
 • Beheer en administratie € 1.533.118
 • Inkomsten € 92.779.228
 • Particulieren € 966.765
 • Bedrijven € 794.124
 • Loterijen € 1.273.916
 • Subsidies overheden € 88.389.252
 • Organisaties zonder winststreven € 1.326.467
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 18.803
 • Overig € 9.901
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 328.117
 • Giften en donaties € 638.648
KNCV Tuberculosefonds

Vrijwilligers aan het woord

Tuberculose de wereld uit

Ria Viscaal, Actief bij KNCV sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
KNCV Tuberculosefonds?

Postbus 146
2501 CC DEN HAAG

070 - 416 72 22