KNGF Geleidehonden

Welzijn

KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden Doelstelling

KNGF Geleidehonden is een toonaangevende non-profitorganisatie die streeft naar het bevorderen van de mobiliteit, de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van gehandicapte mensen. Het is onze passie om mensen, die door hun handicap of aandoening kwetsbaar zijn, te helpen hun kwaliteit van leven en kansen in de maatschappij te vergroten dankzij de steun en de vriendschap van een professioneel opgeleide hond.

Activiteiten

KNGF Geleidehonden zet haar kennis, kunde en ervaring op het snijvlak van hond en handicap in om mensen, jong en oud, met diverse handicaps te helpen. KNGF Geleidehonden doet dat onder meer door het fokken, socialiseren, opleiden en ter beschikking stellen van professioneel opgeleide honden alsmede door het verlenen van daaraan verwante hoogwaardige diensten aan mensen met een handicap of aandoening.

Geven aan KNGF Geleidehonden?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 9.981.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 7.391.000
 • Wervingskosten € 1.642.000
 • Beheer en administratie € 948.000
 • Inkomsten € 8.651.000
 • Particulieren € 6.226.000
 • Bedrijven € 339.000
 • Loterijen € 3.000
 • Organisaties zonder winststreven € 305.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.765.000
 • Overig € 13.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 3.821.000
 • Giften en donaties € 2.405.000
KNGF Geleidehonden

Vrijwilligers aan het woord

Zij blij en ik blij, mooier kan toch niet?

Ria van der Eijk, Actief bij KNGF Geleidehonden sinds 2004

Lees het hele verhaal

Meer weten over
KNGF Geleidehonden?

Postbus 544
1180 AM AMSTELVEEN

020 - 496 93 33