Koninklijke Hondenbescherming

Dieren

Koninklijke Hondenbescherming

Koninklijke Hondenbescherming Doelstelling

De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat samenleven tussen mens en hond beter kan en moet. Daarom is haar missie welzijn van honden in Nederland te vergroten en verantwoord hondenbezit te stimuleren, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt.

Activiteiten

De hoofdactiviteiten van de Koninklijke Hondenbescherming zijn: - Wetenschappelijk onderzoek - Educatie & voorlichting (educatief project, eigen kracht ondersteunend project kwetsbare wijken, kennisfonds) - Politieke lobby & juridische ondersteuning, tegengaan dierverwaarlozing/mishandeling (ondersteuning Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling - LED) - Herplaatsingsbevordering (Dutch Cell Dogs - DCD's) - Opvang (Oude Kwispelaar)

Geven aan Koninklijke Hondenbescherming?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 693.461
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 570.213
 • Wervingskosten € 9.271
 • Beheer en administratie € 113.977
 • Inkomsten € 201.908
 • Particulieren € 201.868
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 40
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 125.566
 • Giften en donaties € 51.267
 • Overig € 25.035

Meer weten over
Koninklijke Hondenbescherming?

Statenlaan 108
2582 GV DEN HAAG

070 - 338 85 38