KOVAMO

Doelstelling


Stichting KledingOphaal voor Algemeen Medisch Onderzoek (KOVAMO) zamelt gebruikte kleding in om zoveel mogelijk opbrengsten te genereren voor het Diabates Fonds.

Meer weten over
KOVAMO?