Krajicek Foundation

Welzijn

Krajicek Foundation

Krajicek Foundation Doelstelling

De Krajicek Foundation is de sport foundation die kinderen en jongeren in Nederlandse aandachtswijken intensief begeleidt en motiveert om dicht bij huis en met elkaar te spelen en te sporten. Zo kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en sportieve manier ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt. Momenteel hebben wij 125 Krajicek Playgrounds verspreid door Nederland waar dagelijks 5.000 kinderen dicht bij huis en in een sociaal veilige omgeving sporten en spelen. Daarnaast ontvangen 185 jongeren een studiebeurs in het kader van het Krajicek Scholarshipprogramma. De Krajicek Foundation en haar partners leggen daarmee een sportieve basis voor de jeugd en dragen bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren uit aandachtswijken. De Krajicek Foundation. Geen kind buitenspel.

Activiteiten

- Krajicek Playgrounds geopend - 138 studiebeurzen uitgereikt - 5 Krajicek SportEvents georganiseerd - Ontwikkeling van Krajicek Life Skills Programma

Geven aan Krajicek Foundation?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.086.461
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.800.732
 • Wervingskosten € 232.149
 • Beheer en administratie € 53.580
 • Inkomsten € 1.870.333
 • Particulieren € 332.540
 • Loterijen € 642.796
 • Subsidies overheden € 343.813
 • Organisaties zonder winststreven € 256.699
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 294.485
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 332.540

Meer weten over
Krajicek Foundation?

Johan de Wittlaan 15
2517 JR DEN HAAG

070 - 338 74 45