Krajicek Foundation

Welzijn

Krajicek Foundation

Krajicek Foundation Doelstelling

Wij begeleiden en motiveren kinderen in Nederlandse aandachtswijken om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Op sociaal veilige speelplekken leggen we een sportieve basis voor de jeugd en dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren uit aandachtswijken.

Activiteiten

Wij zetten ons in tegen groeiende bewegingsarmoede. In Nederland zijn er ruim 400.000 kinderen die in gezinnen leven waar er onvoldoende financiële middelen zijn om te kunnen sporten. Eén van de gevolgen is dat slechts 3% van kinderen in aandachtswijken voldoende beweegt.

Geven aan Krajicek Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Krajicek Foundation?