Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 75508
  1070 AM Amsterdam
 • Telefoon:
  020 - 570 05 00
 • Email:
  publieksservice@kwf.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/kwf_nl
 • Bankrekening:
  NL39ABNA0544054040
 • Fiscaal nr.:
  002964491
 • Hoofdthema:
  Gezondheid (in NL)

KWF Kankerbestrijding

Doelstelling

KWF Kankerbestrijding zet zich in voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten.


Activiteiten

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving.

Organisatie overig