KWF Kankerbestrijding

Gezondheid

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding Doelstelling

Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding wil niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. Sinds haar oprichting in 1949 doet KWF Kankerbestrijding al het mogelijke om kanker terug te dringen en onder controle te brengen. Haar doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Activiteiten

Ontwikkeling van wetenschappelijke kennis is hoop. Daarom investeert KWF Kankerbestrijding in kankeronderzoek en de opleiding van onderzoekers. Meer dan de helft van alle onderzoeksprojecten op het terrein van kanker in Nederland wordt door KWF Kankerbestrijding gefinancierd. KWF Kankerbestrijding vindt dat kennis zo snel mogelijk ten goede moet komen aan het publiek en de patiënt. Daar ligt de basis voor betere preventie, opsporing en behandeling van kanker. KWF Kankerbestrijding geeft actuele, toegankelijke en onafhankelijke informatie. En ondersteunt patiënten bij het leren omgaan met de ingrijpende gevolgen van ziekte en behandeling en bij het verstevigen van hun positie binnen de zorg en de maatschappij. KWF Kankerbestrijding werft fondsen, daarbij gesteund door duizenden vrijwilligers. Samen met KWF investeren zij in leven. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Het Nederlandse publiek steunt KWF, Koningin Beatrix is haar beschermvrouwe. KWF Kankerbestrijding heeft het officiële CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving.

Geven aan KWF Kankerbestrijding?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 157.400.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 133.609.000
 • Wervingskosten € 20.525.000
 • Beheer en administratie € 3.266.000
 • Inkomsten € 142.306.000
 • Particulieren € 119.861.000
 • Bedrijven € 4.927.000
 • Loterijen € 2.777.000
 • Subsidies overheden € 3.000
 • Organisaties zonder winststreven € 14.738.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 5.904.000
 • Nalatenschappen € 47.546.000
 • Giften en donaties € 55.771.000
 • Overig € 10.640.000
KWF Kankerbestrijding

Vrijwilligers aan het woord

Bij het collecteren krijg ik altijd leuke reacties

Jannie Wijnsma, Actief bij het KWF Kankerbestrijding sinds 1993

Lees het hele verhaal

Meer weten over
KWF Kankerbestrijding?

Postbus 75508
1070AM AMSTERDAM

020 - 570 05 00