Landschap Overijssel

Doelstelling


Wij beschermen, ontwikkelen en beheren het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven.

Meer weten over
Landschap Overijssel?