Landschapsbeheer Groningen

Doelstelling


Landschapsbeheer Groningen maakt zich sterk voor een visueel, ecologisch, cultuurhistorisch en aardkundig aantrekkelijk landschap. Een landschap met sterke streek- en identiteitsgebonden eigenschappen, dat mensen kunnen beleven en waarbij ze zich betrokken voelen.

Meer weten over
Landschapsbeheer Groningen?