Lawyers for Lawyers

Internationale hulp en mensenrechten

Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers Doelstelling

De vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening door advocaten (zoals vastgelegd in de Basic Principles on the Role of Lawyers) wereldwijd te bevorderen, onder meer door advocaten te ondersteunen die in hun beroepsuitoefening worden bedreigd of belemmerd.

Activiteiten

L4L steunt bedreigde advocaten middels het schrijven van brieven aan de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt, door berichten hierover te publiceren op de website, en het publiceren van artikelen/rapporten en te lobbyen in Den Haag, Europa en bij de VN.

Geven aan Lawyers for Lawyers?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 131.688
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 62.806
 • Wervingskosten € 3.949
 • Beheer en administratie € 64.933
 • Inkomsten € 112.101
 • Particulieren € 27.006
 • Bedrijven € 47.882
 • Organisaties zonder winststreven € 36.743
 • Overig € 470
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 27.006

Meer weten over
Lawyers for Lawyers?

Postbus 7113
1007 JC AMSTERDAM

020 - 717 16 38