Learn2Gether

Doelstelling


Learn2Gether heeft ten doel om de sociale veiligheid en integratie voor jongeren in het algemeen en voor jonge nieuwkomers in het bijzonder, te verbeteren.

Meer weten over
Learn2Gether?