Leprastichting

Internationale hulp en mensenrechten

Leprastichting

Leprastichting Doelstelling

Elke nieuwe leprapatiënt wordt op tijd gevonden en behandeld, zodat de ziekte niet langer handicaps veroorzaakt. Mensen met een handicap door lepra kunnen volwaardig deelnemen aan de samenleving en worden niet meer gestigmatiseerd.

Activiteiten

Internationaal samenwerken met partners in de wereldwijde bestrijding van de lepra. Bijdragen aan het voorkomen van de door lepra veroorzaakte verminkingen. Maatschappelijke acceptatie van (ex-)leprapatiënten en hun familieleden bevorderen. En zorgen dat zij de hulp krijgen waar zij recht op hebben. Financieren en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit en de doelmatigheid van de leprabestrijding te verhogen.

Geven aan Leprastichting?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 11.260.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 10.076.000
 • Wervingskosten € 679.000
 • Beheer en administratie € 505.000
 • Inkomsten € 20.884.000
 • Particulieren € 5.866.000
 • Bedrijven € 40.000
 • Loterijen € 10.725.000
 • Subsidies overheden € 1.890.000
 • Organisaties zonder winststreven € 2.320.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 12.000
 • Overig € 31.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 26.000
 • Nalatenschappen € 3.275.000
 • Giften en donaties € 2.428.000
 • Overig € 137.000
Leprastichting

Vrijwilligers aan het woord

Peter 'de meneer van de lepra'

Peter Euser, Actief bij de Leprastichting sinds 2011, Conrector

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Leprastichting?

Postbus 95005
1090 HA AMSTERDAM

020 - 595 05 00