Leprazending

Internationale hulp en mensenrechten

Leprazending

Leprazending Doelstelling

Het stoppen van lepra (Zero Leprosy) door het stoppen van besmetting met lepra, stoppen van handicaps door lepra en het stoppen van discriminatie vanwege lepra! Dit leidt tot betere leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azië.

Activiteiten

We willen voorkomen dat mensen nog met lepra worden besmet. Daarnaast willen we de slechte leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azië (gezondheid, handicaps, uitsluiting, discriminatie etc.) verbeteren.

Geven aan Leprazending?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Leprazending?