Leprazending

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Internationale hulp en mensenrechten

Leprazending

Leprazending Doelstelling

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’. We willen deze verwoestende ziekte voorgoed verslaan.

Activiteiten

1. Vroegtijdig opsporen: vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting en handicaps te voorkomen.
2. Snel behandelen: binnen drie dagen na behandeling is iemand niet meer besmettelijk.
3. Verspreiding stoppen: door het geven van goede voorlichting én door naasten van leprapatiënten preventief te behandelen stopt verspreiding.

Geven aan Leprazending?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Leprazending?