Leprazending

Internationale hulp en mensenrechten

Leprazending

Leprazending Doelstelling

Geen leprabesmetting meer in 2035. Van daaruit werken we toe naar een lepravrije wereld: geen handicaps en geen discriminatie meer.

Activiteiten

Mensen met lepra horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden zij gediscrimineerd of verstoten. Zonder behandeling veroorzaakt lepra ernstige handicaps. Ons doel is om lepra voorgoed te verslaan en mensen met lepra te bevrijden van hun ziekte.

Geven aan Leprazending?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Leprazending?