Leprazending

Internationale hulp en mensenrechten

Leprazending

Leprazending Doelstelling

Geen leprabesmetting meer in 2035! Van daaruit werken we toe naar een wereld zonder lepra geen handicaps en geen discriminatie meer. Zolang het nodig is, helpen we leprapatiënten hun leven te herstellen.

Activiteiten

Wij gáán voor een lepravrije wereld. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra. De leprabacterie tast huid en zenuwen aan en leidt tot verminking en handicaps. Ook worden velen uit angst en gediscrimineerd. Wij willen leprapatiënten helpen een waardig leven op te bouwen.

Geven aan Leprazending?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Leprazending?