Leprazending

Internationale hulp en mensenrechten

Leprazending

Leprazending Doelstelling

Leprazending stelt zich primair ten doel om, in navolging van Jezus Christus, individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door de gevolgen van lepra bij te staan in hun lichamelijke, sociale en geestelijke noden en om lepra uit te roeien. Voorts is er oog voor andere taken op het gebied van gezondheidszorg, rehabilitatie en gemeenschapsontwikkeling.

Activiteiten

Het aanbieden van goede medische hulp, verbetering van de sociaal-economische situatie van leprapatiënten, training en (bij)scholing van medisch personeel, gezondheidsvoorlichting over lepra.

Geven aan Leprazending?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.177.646
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.671.694
 • Wervingskosten € 393.803
 • Beheer en administratie € 112.149
 • Inkomsten € 2.245.113
 • Particulieren € 1.533.637
 • Bedrijven € 4.796
 • Organisaties zonder winststreven € 699.970
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 6.710
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 89.299
 • Giften en donaties € 1.444.338

Meer weten over
Leprazending?

Postbus 902
7301 BD APELDOORN

055 - 7600500