Liberi Foundation

Doelstelling


De Liberi Foundation wil iets betekenen op het gebied van onderwijs voor kansarme kinderen in Zambia.

Meer weten over
Liberi Foundation?