De Liedjesfabriek

Welzijn

De Liedjesfabriek

De Liedjesfabriek Doelstelling

Door middel van muziek bieden van afleiding en plezier voor kinderen en volwassenen met een geestelijke, sociale en/of lichamelijke beperking of die zich op welke wijze dan ook in een minder bedeelde dan wel achtergestelde positie bevinden.

Activiteiten

Het verzorgen en faciliteren van mogelijkheden om samen met kinderen hun eigen verhaal om te zetten in audio(visuele) eindproducten.

Geven aan De Liedjesfabriek?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 106.853
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 74.805
 • Wervingskosten € 18.161
 • Beheer en administratie € 13.887
 • Inkomsten € 126.873
 • Particulieren € 27.127
 • Bedrijven € 12.550
 • Organisaties zonder winststreven € 87.196
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 27.127

Meer weten over
De Liedjesfabriek?

Postbus 31213
6503 CE NIJMEGEN

06 - 513 621 74