Light for the World

Doelstelling


Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.

Meer weten over
Light for the World?