Naar overzicht

Liliane Fonds

Doelstelling

Kinderen met een handicap sterker maken en hun omgeving toegankelijker.


Activiteiten

Individuele hulp op maat die uitgaat van de vraag en daarop aansluit, en die zich richt op heel het kind, dus op alle aspecten die bepalend zijn voor zijn welzijn via programmapartners (strategische partnerorganisaties), door veldpartners (lokale partnerorganisaties en contactpersonen) met zicht op de sociale context, en ondersteund door (lokale) capaciteitsversterking en het pleidooi voor inclusief beleid.

Organisatie overig