Liliane Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Liliane Fonds

Liliane Fonds Doelstelling

De stichting heeft tot doel: 1) kinderen met een handicap versterken in de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en hun omgeving toegankelijk maken; beide in samenwerking met lokale partners; 2) het publiek door voorlichting bewust te maken van de "uitsluiting" van deze kinderen en van hun rechten.

Activiteiten

Ontwikkeling van kinderen: We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust. Ze doen gemakkelijker mee en komen voor zichzelf op. De situatie, het karakter en de behoeften van een kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers vervullen een sleutelrol. Ontwikkeling van hun omgeving: We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld. Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, houding en gedrag van andere mensen en het beleid van de (lokale) overheid.

Geven aan Liliane Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 22.436.972
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 19.241.315
 • Wervingskosten € 2.626.707
 • Beheer en administratie € 568.950
 • Inkomsten € 22.022.262
 • Particulieren € 12.957.931
 • Bedrijven € 435.437
 • Loterijen € 3.150.000
 • Organisaties zonder winststreven € 5.478.894
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 5.892.412
 • Giften en donaties € 7.065.519
Liliane Fonds

Vrijwilligers aan het woord

Wat het Liliane Fonds doet, werkt

Hanne Aikema, Actief bij het Liliane Fonds sinds 2013

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Liliane Fonds?

Havensingel 26
5211 TX 'S-HERTOGENBOSCH

073 - 518 94 20