Liliane Fonds

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Internationale hulp en mensenrechten

Liliane Fonds

Liliane Fonds Doelstelling

Onze missie is om kinderen en jongeren met een handicap in de armste delen van de wereld volwaardig te laten deelnemen.

Activiteiten

1. Wij bieden samen met onze lokale partners ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren met een handicap en hun ouders en verzorgers.
2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de strategie uit te voeren.
4. We pleiten voor bescherming van de belangen van kinderen en jongeren met een handicap bij lokale en internationale overheden en organisaties.

Geven aan Liliane Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Liliane Fonds

Vrijwilligers aan het woord

Ik voel mij écht een lid van het team

Tineke, Zet zich al 20 jaar in als vrijwilligster voor het Liliane Fonds

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Liliane Fonds?