Liliane Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Liliane Fonds

Liliane Fonds Doelstelling

Een inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen hebben.

Activiteiten

1. We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust.
2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de strategie uit te voeren.
4. We pleiten voor borging van de belangen van mensen met een handicap bij lokale en internationale overheden en organisaties.

Geven aan Liliane Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Liliane Fonds

Vrijwilligers aan het woord

Wat het Liliane Fonds doet, werkt

Hanne Aikema, Actief bij het Liliane Fonds sinds 2013

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Liliane Fonds?