Liliane Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Liliane Fonds

Liliane Fonds Doelstelling

Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.

Activiteiten

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt weer tot nog meer armoede. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.

Geven aan Liliane Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Liliane Fonds

Vrijwilligers aan het woord

Wat het Liliane Fonds doet, werkt

Hanne Aikema, Actief bij het Liliane Fonds sinds 2013

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Liliane Fonds?