Luchtvaart zonder Grenzen

Doelstelling


Stichting Luchtvaart Zonder Grenzen (LZG) gebruikt haar expertise en contacten in de luchtvaart voor het uitvoeren van kleinschalige humanitaire projecten en voor het ondersteunen van andere hulporganisaties in ontwikkelingsgebieden.

Meer weten over
Luchtvaart zonder Grenzen?