MAF Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

MAF Nederland

MAF Nederland Doelstelling

Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd.

Activiteiten

1. Onze vliegtuigen beschikbaar stellen voor organisaties die bovenstaande doelstelling onderschrijven
2. In een aantal landen de bevolking helpen zich te kunnen verplaatsen, meestal om economische en medische redenen

Geven aan MAF Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
MAF Nederland?