MAF Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

MAF Nederland

MAF Nederland Doelstelling

Onze doelstelling daarin is tweeledig:
-hulpverlenen of gebied van medische zorg, voedsel en opbouw samenleving
-het verbreiden van het Evangelie tot aan de uitersten van de aarde

Activiteiten

Vervoer in gebieden die niet of nauwelijks bereikbaar zijn, vanwege natuurlijke barrieres, oorlog en geweld, catastrofes.

Geven aan MAF Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
MAF Nederland?