MAF Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

MAF Nederland

MAF Nederland Doelstelling

Als grondslag voor haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De opdracht voor haar arbeid staat in het zendingsbevel: Mattheüs 28:19. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en anderen.

Activiteiten

MAF beschikt over vliegtuigen die ingezet worden in 30 verschillende landen waar zij steun biedt aan hulporganisaties. De vliegtuigen, communicatiemiddelen, technologie en (medisch) specialisten dragen eraan bij verafgelegen gebieden op de wereld bereikbaar te maken.

Geven aan MAF Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.226.034
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.376.704
 • Wervingskosten € 606.101
 • Beheer en administratie € 243.229
 • Inkomsten € 5.586.669
 • Particulieren € 3.311.327
 • Bedrijven € 609.748
 • Organisaties zonder winststreven € 1.657.714
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 7.880
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 293.974
 • Giften en donaties € 3.017.353

Meer weten over
MAF Nederland?

Postbus 7
7390 AA TWELLO

055 - 741 00 17