Make-A-Wish Nederland

Welzijn

Make-A-Wish Nederland

Make-A-Wish Nederland Doelstelling

Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt. En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen we door samen hun allerliefste wens te laten uitkomen

Activiteiten

De vrijwilligers van Make-a-Wish Nederland zetten zich in om met de gelden en giften uit fondsenwervende acties de wensen van kinderen met een ernstige, of zelfs levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan.

Geven aan Make-A-Wish Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 6.088.606
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.109.535
 • Wervingskosten € 1.491.846
 • Beheer en administratie € 487.225
 • Inkomsten € 6.502.336
 • Particulieren € 5.998.633
 • Loterijen € 503.703
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 136.425
 • Giften en donaties € 4.189.851
 • Overig € 1.672.357

Meer weten over
Make-A-Wish Nederland?

Postbus 13
1200 AA HILVERSUM

035 - 203 53 00