Mama Cash

Internationale hulp en mensenrechten

Mama Cash

Mama Cash Doelstelling

Mama Cash strijdt voor een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld en steunt daartoe het maatschappelijke veranderingsproces dat gericht is op een gelijke verdeling van macht en middelen. Daartoe streeft Mama Cash naar volledige participatie van vrouwen en meisjes in alle maatschappelijke en economische sectoren en naar volledige zeggenschap over hun eigen lichaam. Haar werkwijze is om vernieuwende, creatieve en duurzame activiteiten van vrouwengroepen en meidengroepen en hun voortrekkers op dit vlak te ondersteunen en te versterken. Zij doet dit middels verschillende activiteiten, maar met name door initiatieven en projecten van vrouwen en meiden financieel te faciliteren door middel van subsidies en door het creëren van netwerken. Daarnaast wil Mama Cash een inspirerend voorbeeld zijn voor alle vrouwen en mannen die dromen van een rechtvaardige wereld en die financiële ondersteuning willen bieden om deze dromen te verwezenlijken.

Activiteiten

De team's van Mama Cash richten zich op het stimuleren van de zeggenschap over het eigen lichaam, het recht om te leven in veiligheid, het vergroten van de economische rechtvaardigheid en het bevorderen van de financiële onafhankelijkheid.

Geven aan Mama Cash?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 14.364.157
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 12.482.280
 • Wervingskosten € 1.243.586
 • Beheer en administratie € 638.291
 • Inkomsten € 16.270.608
 • Particulieren € 1.631.498
 • Loterijen € 925.000
 • Subsidies overheden € 8.789.941
 • Organisaties zonder winststreven € 4.797.723
 • Overig € 126.446
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 102.550
 • Giften en donaties € 1.528.948
Mama Cash

Vrijwilligers aan het woord

Wat heb ik het goed in deze wereld. Ik zou meer willen geven en delen.

Marjo van Loosdregt, Actief bij Mama Cash sinds 2001

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Mama Cash?

Postbus 15686
1001 ND AMSTERDAM

020 - 515 87 00