Mama Cash

Internationale hulp en mensenrechten

Mama Cash

Mama Cash Doelstelling

Een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen volledig en volwaardig deelnemen in alle maatschappelijke en economische sectoren en volledige zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.

Activiteiten

Wereldwijd worden vrouwen, meisjes, transgender- en intersekse-personen systematisch gediscrimineerd en achtergesteld, in wetten, instituties, gebruiken. Het ontbreekt hen vaak aan de middelen om zich te organiseren en zo ongelijkheid te bestrijden en op te komen voor hun rechten

Geven aan Mama Cash?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Mama Cash

Vrijwilligers aan het woord

Wat heb ik het goed in deze wereld. Ik zou meer willen geven en delen.

Marjo van Loosdregt, Actief bij Mama Cash sinds 2001

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Mama Cash?