Medair Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Medair Nederland

Medair Nederland Doelstelling

Medair biedt noodhulp en helpt bij wederopbouw in crisis- en conflictsituaties om zo levens te redden van hen die het meeste risico lopen. Medair wil zo de meest kwetsbare groepen mensen bijstaan en helpen, vooral in vaak vergeten crisisgebieden in de afgelegen regio's van Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Activiteiten

Medair biedt hulp daar waar dit het hardst nodig is en biedt verschillende soorten noodhulp en herstel: gezondheidszorg en voeding, veilig water, sanitatie en hygiëne. onderdak en infrastructuur. Inkomsten voor de activiteiten worden verkregen via overheden, VN, EU, institutionele partners,stichtingen, private donaties en gift in kind. In Nederland richt Medair zich vooral op de private markt (private donateurs, kerken, bedrijven), Stichtingen en andere NGOs.

Geven aan Medair Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.142.090
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 946.052
 • Wervingskosten € 109.546
 • Beheer en administratie € 86.492
 • Inkomsten € 1.148.318
 • Particulieren € 273.754
 • Bedrijven € 19.691
 • Organisaties zonder winststreven € 854.873
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 273.754

Meer weten over
Medair Nederland?

Hardwareweg 2K
3821 BM AMERSFOORT

033 - 737 04 40