Medical Checks for Children

Doelstelling


De doelstelling van Medical Checks for Children is het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden in samenwerking met lokale organisaties.

Meer weten over
Medical Checks for Children?