Milieudefensie

Natuur milieu en wildlife

Milieudefensie

Milieudefensie Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen, alsmede te streven naar een duurzame samenleving. Dit alles op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau, in de meest ruime zin.

Activiteiten

Milieudefensie werkt op vijf campagnethema's aan de verwezenlijking van haar idealen: voedsel, mobiliteit, energie, economie en bossen. Binnen deze thema's volgen we de ontwikkelingen op de voet, voeren we campagne, zorgen we voor een netwerk en stimuleren we langdurige betrokkenheid van (potentiële) medestanders. Iedere champagnestrategie is gericht op het opbouwen en versterken van een beweging van mensen om de noodzakelijke veranderingen om klimaatverandering te stoppen voor elkaar te krijgen.

Geven aan Milieudefensie?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 17.951.451
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 16.488.278
 • Wervingskosten € 668.904
 • Beheer en administratie € 794.269
 • Inkomsten € 17.954.470
 • Particulieren € 5.208.519
 • Loterijen € 2.194.775
 • Subsidies overheden € 10.538.920
 • Organisaties zonder winststreven € 3.326
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 8.930
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 339.890
 • Contributies € 1.739.714
 • Giften en donaties € 3.128.915
Milieudefensie

Vrijwilligers aan het woord

"Je steunt het klimaat en krijgt er een etentje voor terug"

Patricia Eikelenboom, Actief bij Vereniging Milieudefensie sinds 2013

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Milieudefensie?

Postbus 19199
1000 GD AMSTERDAM

020 - 550 73 00