Missing Chapter Foundation

Doelstelling


Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind-inclusie en dialoog tussen generaties. We ondersteunen bedrijven, scholen, overheden en maatschappelijke organisaties die kinderen willen betrekken bij het nemen van besluiten. We geven onze partners de middelen om kind-inclusie zélf in praktijk te brengen.

Meer weten over
Missing Chapter Foundation?