MISSIO

Doelstelling


MISSIO ondersteunt de armste geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld bij het verkondigen van het Evangelie, het gezamenlijk vieren van de Eucharistie, het geven van pastorale zorg aan armen en zieken, aan kinderen en ouderen.

Meer weten over
MISSIO?