Mission Possible Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Mission Possible Nederland

Mission Possible Nederland Doelstelling

Door het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zullen meer kinderen in het eigen gezin opgroeien en een volwaardig leven leiden.

Activiteiten

In veel gezinnen krijgen kinderen niet de liefde en zorg die zij nodig hebben. Vaak hebben deze gezinnen te maken met alcohol- en drugsmisbruik, huiselijk geweld en/of gebrek aan financiële middelen. Daardoor worden deze kinderen niet goed voorbereid op een zelfstandig bestaan.

Geven aan Mission Possible Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Mission Possible Nederland?