Mission Possible Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Mission Possible Nederland

Mission Possible Nederland Doelstelling

De missie van Mission Possible is het verlenen van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen zodat deze risico-kinderen een volwaardig leven leiden zonder de maatschappij tot last te zijn. Dit doen we vanuit christelijke bewogenheid. In navolging van de opdracht van Jezus zien wij het als onze opdracht om om te zien naar de armen en verdrukten. Mission Possible Nederland heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan organisaties van Mission Possible in de regio Oost-Europa en landen van de voormalige Sovjet Unie voor het organiseren van activiteiten ter verbetering van de toekomst van kansarme kinderen en jongeren ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging.

Activiteiten

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen-jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Hiervoor zijn verschillende activiteiten opgezet zoals gezinspatrouilles, opvangtehuizen, rehabilitatiecentra. Alles is erop gericht kind en ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt dat niet dan wordt een vervangend gezin gezocht.

Geven aan Mission Possible Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Totale bestedingen € 178.093
  • Onderverdeling bestedingen
  • Doelstelling € 157.391
  • Wervingskosten € 16.535
  • Beheer en administratie € 4.167
  • Inkomsten € 167.951
  • Particulieren € 137.711
  • Organisaties zonder winststreven € 30.240
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
  • Giften en donaties € 137.711

Meer weten over
Mission Possible Nederland?

Postbus 77
9980 AB UITHUIZEN

0595 - 438 672