MIVA

Internationale hulp en mensenrechten

MIVA

MIVA Doelstelling

MIVA ondersteunt mensen en organisaties die zich in de geest van het Katholiek Sociaal Denken in de armste streken van de wereld aan de basis en met een pioniersmentaliteit inzetten voor de inclusie van kwetsbare mensen in de samenleving, met de verstrekking van transport- en communicatiemiddelen dan wel (mede)financiering van aanschaf of onderhoud hiervan, en draagt hierdoor bij aan de toegankelijkheid van hun projecten en programma?s voor iedereen.

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan in hoofdzaak uit: - Het voeren van acties en het informeren en werven van donateurs ter verkrijging van middelen; - De behandeling van projectaanvragen en de toekenning van de geworven gelden, bestemd voor transport- en communicatiemiddelen voor kleinschalige ontwikkelings- en hulpprojecten in het Zuiden; - Het volgen en begeleiden van de voortgang en het evalueren van deze projecten.

Geven aan MIVA?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.145.945
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.760.010
 • Wervingskosten € 318.958
 • Beheer en administratie € 66.977
 • Inkomsten € 2.007.395
 • Particulieren € 1.361.568
 • Bedrijven € 11.457
 • Organisaties zonder winststreven € 634.370
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 121.698
 • Nalatenschappen € 457.352
 • Giften en donaties € 782.518

Meer weten over
MIVA?

Havensingel 26
5211TX 'S-HERTOGENBOSCH

076 - 521 71 50