MIVA

Internationale hulp en mensenrechten

MIVA

MIVA Doelstelling

MIVA streeft ernaar om het bereik van de lokale pioniers te vergroten, waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen en ook kwetsbare groepen toegang krijgen tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Activiteiten

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbare groepen. De mensen (lokale pioniers) die zich inzetten om deze kwetsbare groepen te helpen beschikken niet altijd over de juiste middelen om dat te doen.

Geven aan MIVA?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
MIVA?