MS Research

Gezondheid

MS Research

MS Research Doelstelling

Het bijeenbrengen, beheren en toewijzen van gelden voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van multiple sclerose (MS) en het verstrekken van voorlichting op deze gebieden.

Activiteiten

Stichting MS Research werft fondsen ter financiering van MS-onderzoek. Behalve de jaarlijkse mailing(en) voert onze Stichting diverse projecten uit om fondsen te werven. De opbrengst van de mailingen en de projecten komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar MS aan Nederlandse onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en MS-Centra.

Geven aan MS Research?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 3.402.471
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.818.465
 • Wervingskosten € 372.516
 • Beheer en administratie € 211.490
 • Inkomsten € 3.665.740
 • Particulieren € 2.521.556
 • Bedrijven € 163.172
 • Loterijen € 341.283
 • Organisaties zonder winststreven € 633.729
 • Overig € 6.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 1.143.386
 • Giften en donaties € 1.375.850
 • Overig € 2.320

Meer weten over
MS Research?

Postbus 200
2250 AE VOORSCHOTEN

071 - 560 05 00