Muziekids

Kunst en cultuur

Muziekids

Muziekids Doelstelling

Het aangenamer maken van het verblijf van kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen door middel van muziekbeleving in Muziekids Studio's en troubadours.

Activiteiten

Het realiseren van de ‘Muziekids Studio’, waarin zij gedurende de hele week zelf en samen muziek kunnen maken. Of d.m.v. de Muziekids trolley waarmee wij de afdelingen ‘muzikaal’ kunnen bezoeken. Ons doel, dat deze kids muziek kunnen ontdekken, spelen en beleven.

Geven aan Muziekids?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 219.981
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 172.364
 • Wervingskosten € 16.313
 • Beheer en administratie € 31.304
 • Inkomsten € 226.469
 • Particulieren € 98.904
 • Bedrijven € 20.084
 • Organisaties zonder winststreven € 66.189
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 7.528
 • Overig € 33.764
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 30.048
 • Overig € 68.856

Meer weten over
Muziekids?

Koninginneweg 78
1211 AT HILVERSUM

06 - 288 555 85