Nationale Monumentenorganisatie

Doelstelling


De Nationale Monumentenorganisatie bevordert samenwerking in de monumentensector en beoogt meer monumenten in Nederland veilig te stellen voor generaties na ons. Wij zien het als onze kerntaak om monumenten te behouden, toegankelijk te houden en het verhaal dat deze monumenten vertellen door te geven.

Meer weten over
Nationale Monumentenorganisatie?