Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)

Gezondheid

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) Doelstelling

ReumaZorg Nederland (RZN) streeft naar het onbeperkt meedoen van alle mensen met reuma in de maatschappij.

Activiteiten

1. Voorlichting: informatieve bijeenkomsten, webinars, filmpjes, website en sociale media.
2. Belangenbehartiging: stimuleren van sociale en economische inclusie met participatie van mensen met reuma, kwetsbare jongeren en ouderen.
3. Belangenbehartiging: ervaringsdeskundigen trainen voor deelname in (wetenschappelijk) onderzoek, beleid en voorlichtingsactiviteiten.
4. Lotgenotencontact: bevorderen van onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en wederzijdse ervaringen door mensen met reuma.

Geven aan Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN)?