Nativitas

Doelstelling


Stichting Nativitas ondersteunt de opbouw en het onderhoud van de kindertehuizen van mama Belgie op Flores en zamelt geld in voor voedsel, medicijnen, scholing en kleding voor de kinderen.

Meer weten over
Nativitas?