Natuur en Milieu

Natuur milieu en wildlife

Natuur en Milieu

Natuur en Milieu Doelstelling

Natuur & Milieu werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van voedsel, grondstoffen, mobiliteit en energie. Omdat deze thema?s de grootste impact hebben op het bereiken van onze doelen: Nederland klimaatneutraal in 2050 en herstel van biodiversiteit.

Activiteiten

Wij zijn ervan overtuigd dat we met al onze krachten moeten blijven werken aan onze doelen, want er is een perspectief: een samenleving op basis van duurzame energie ? zon en wind ? in plaats van fossiele brandstoffen. Zonder twijfel bevinden we ons in de overgang van het fossiele tijdperk naar het zonnige tijdperk. Om deze overgang te bespoedigen, zetten wij fact based en gefocust onze projecten en campagnes in. Onze partners zijn daarbij overheid/politiek, bedrijfsleven en consumenten. We zoeken in al onze activiteiten samenwerking met allen die ons perspectief van een duurzame samenleving delen en willen handelen. Samen, inspirerend en oplossingsgericht zijn dan ook de trefwoorden van onze organisatie.

Geven aan Natuur en Milieu?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
Natuur en Milieu?

Postbus 1578
3500 BN UTRECHT

030 - 233 13 28