Natuur en Milieufederatie Limburg

Doelstelling


De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en voor het realiseren van ecologische duurzaamheid in Limburg en de aangrenzende Euregio.

Meer weten over
Natuur en Milieufederatie Limburg?