Natuurmonumenten

Natuur milieu en wildlife

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten Doelstelling

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban. We activeren mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. Dat doen we omdat de natuur bron van inspiratie en verwondering is. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Overal in Nederland. Voor iedereen. Die natuur stellen we veilig tot in de eeuwigheid door natuur aan te kopen, te beheren en toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doen met steun van vrienden, vrijwilligers, leden en bedrijven.

Activiteiten

Aankopen en beheren van waardevolle natuurgebieden en cultuurhistorische landschappen, helpen creëren van verbindingen tussen natuurgebieden om zo de natuur en de biodiversiteit te beschermen, beïnvloeden van het natuurbeleid van de overheid en daarmee opkomen voor de natuur in Nederland en mensen de gelegenheid bieden om van de natuur te genieten en hen zo te betrekken bij de natuurbescherming.

Geven aan Natuurmonumenten?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 110.553.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 99.201.000
 • Wervingskosten € 7.103.000
 • Beheer en administratie € 4.249.000
 • Inkomsten € 99.483.000
 • Particulieren € 32.467.000
 • Bedrijven € 780.000
 • Loterijen € 22.424.000
 • Subsidies overheden € 40.521.000
 • Organisaties zonder winststreven € 664.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.122.000
 • Overig € 1.505.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 703.000
 • Nalatenschappen € 8.682.000
 • Contributies € 19.052.000
 • Giften en donaties € 4.030.000
Natuurmonumenten

Vrijwilligers aan het woord

Natte voeten

Bart van Lienden, Actief bij Natuurmonumenten sinds 2004

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Natuurmonumenten?

Postbus 9955
1243 ZS 'S-GRAVELAND

035 - 655 99 11