Nederlandse Cystic Fibrosis stichting (NCFS)

Gezondheid

Nederlandse Cystic Fibrosis stichting (NCFS)

Nederlandse Cystic Fibrosis stichting (NCFS) Doelstelling

De Nederlandse Cystic Fibrosis stichting zet zich in voor een langer en beter leven voor mensen met Cystic Fibrosis.

Activiteiten

Behartigen van belangen, geven van voorlichting, mogelijk maken van lotgenotencontact, verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met CF in Nederland en stimuleren, financieren en coƶrdineren van wetenschappelijk onderzoek.

Geven aan Nederlandse Cystic Fibrosis stichting (NCFS)?

Financiƫle
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.647.388
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.254.251
 • Wervingskosten € 278.841
 • Beheer en administratie € 114.296
 • Inkomsten € 1.656.473
 • Particulieren € 649.004
 • Bedrijven € 110.613
 • Loterijen € 9.341
 • Subsidies overheden € 247.500
 • Organisaties zonder winststreven € 608.122
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 11.048
 • Overig € 20.845
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 86.629
 • Giften en donaties € 562.375
Nederlandse Cystic Fibrosis stichting (NCFS)

Vrijwilligers aan het woord

Collecteren voor de NCFS

Mandy Hogenelst, Actief bij Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) sinds 2011, Schoonheidsspecialiste

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Nederlandse Cystic Fibrosis stichting (NCFS)?

Dr. A. Schweitzerweg 3a
3744 MG BAARN

035 - 647 92 57