Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Wij willen dat de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika hun zelfredzaamheid vergroten. Daarom steunen wij verbetering van de gezondheid(szorg) in Afrika. Wij hanteren 5 thema's: moeder&kind; kwetsbare groepen; vrouw&gezondheid; WASH; medischezorg.

Activiteiten

Veel mensen in kansarme omstandigheden in Afrika zijn kwetsbaar voor armoede, lijden en afhankelijkheid. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid. Afrikaanse organisaties kunnen gezondheidsproblemen oplossen, maar ontberen geld. Wij helpen met kleine giften.

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?