Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Met behulp van microgiften de gezondheid van zoveel mogelijk mensen in Sub-Sahara Afrika helpen verbeteren. Wij maken het verschil door ons te richten op kleinschalige, lokale gezondheidszorg gerelateerde initiatieven in Afrika. Het NASF doet dit op basis van het gedachtegoed van onze naamgever, Albert Schweitzer: Eerbied voor het Leven.

Activiteiten

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds richt zich op de volgende algemene activiteiten: 1) Het NASF verleent steun in de vorm van microgiften aan kleinschalige, lokale initiatieven die de gezondheid en gezondheidszorg in Afrika ten zuiden van de Sahara bevorderen ("projectsteun"). Het NASF steunt jaarlijks zo'n 30 lokaal gedragen gezondheidsprojecten in Afrika met een microgift van gemiddeld 6.000 euro. Het NASF verifieert altijd vooraf de voorgestelde activiteit en organisatie in Afrika alvorens te financieren. 2) Het NASF houdt het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland in stand, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking, en vertaalt de relevantie van dit gedachtengoed naar de dag van vandaag ("bewustwording"). Het NASF stimuleert met de jaarlijkse organisatie van de Albert Schweitzer Prijs jonge mensen in Nederland tussen 18 en 30 jaar om samen met de lokale bevolking initiatieven te ontwikkelen ter verbetering van de gezondheid van kwetsbare mensen in Afrika. Het NASF brengt vier maal per jaar een nieuwsbrief en een digitale nieuwsbrief uit, publiceert over de projecten op de website www.nasf.nl en is actief op Facebook, Twitter en Linkedin.

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 318.839
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 253.685
 • Wervingskosten € 20.749
 • Beheer en administratie € 44.405
 • Inkomsten € 55.904
 • Particulieren € 28.234
 • Bedrijven € 5
 • Organisaties zonder winststreven € 27.665
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 3.400
 • Giften en donaties € 24.834

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Postbus 8568
3503 RN UTRECHT

030 - 880 1499