Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg en daarmee de gezondheid voor de arm(st)e gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika. Het NASF focust op 5 thema's: moeder & kind gezondheid; kwetsbare groepen; WASH (preventie); vrouw & gezondheid en gezondheidszorg.

Activiteiten

Je gezondheid is het belangrijkste bezit. Ook wanneer je arm bent en in Afrika leeft. Daarom steunt het NASF met kleine bedragen gezondheidsprojecten in Afrika.

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?