Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Duurzame verbetering van de gezondheidszorg en preventie in Afrika, zodat de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika hun zelfredzaamheid vergroten. We richten ons op 5 thema's: moeder & kind; mensen met een handicap; vrouwen; WASH; medische zorg.

Activiteiten

Ondersteuning van ontwikkelingslanden moet bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer: Eerbied voor het leven steunen wij kleine, concrete gezondheidsprojecten in Afrika, die duurzaam zijn en de zelfredzaamheid vergroten.

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?