Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Het NASF steunt kleinschalige gezondheidsprojecten voor kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika in het gedachtegoed van Albert Schweitzer.

Activiteiten

1. Wij financieren kleinschalige projecten, altijd geïnitieerd en gedragen door de lokale mensen zelf, deze zijn gescreend op duurzaamheid.
2. Wij werken samen met lokale gezondheidspioniers. De betrokkenheid binnen de gemeenschap en de directe impact is daardoor groot.
3. Door onze projecten te richten op: gezonde leefomgeving, vergroten van gezondheidsvaardigheden en toegankelijk maken van gezondheidszorg.
4. 100% van de giften gaat naar de projecten in Afrika.

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?