Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Internationale hulp en mensenrechten

Nederlands Albert Schweitzer Fonds

Nederlands Albert Schweitzer Fonds Doelstelling

Het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg en preventie en daarmee de gezondheid en zelfredzaamheid van de arm(st)e gemeenschappen en meest kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika. We richten ons op 5 thema's: moeder&kind; mensen met een handicap; vrouwen; WASH; medische zorg.

Activiteiten

Ondersteuning van ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer: Eerbied voor het leven steunen wij daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en langere termijn gerichte gezondheidsprojecten in Afrika.

Geven aan Nederlands Albert Schweitzer Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Albert Schweitzer Fonds?