Nederlands Bijbelgenootschap

Religie en levensbeschouwing

Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap Doelstelling

Meer mensen hebben een voor hen geschikte Bijbelvertaling.
Meer mensen hebben toegang tot de Bijbel, ook via eigentijdse kanalen.
Meer mensen kennen de Bijbel en ervaren het als een relevant boek voor hun leven.

Activiteiten

In meer dan de helft van alle talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. En veel mensen in binnen- en buitenland hebben de Bijbel nog niet ontdekt als relevant boek. Daarom zetten we onze expertise in voor hedendaagse bijbelvertalingen en achtergrondinformatie.

Geven aan Nederlands Bijbelgenootschap?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlands Bijbelgenootschap?