Nederlands Bijbelgenootschap

Religie en levensbeschouwing

Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap Doelstelling

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Onze kerndoelen zijn: de Bijbel vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en de betrokkenheid bij de Bijbel vergroten. Het Nederlands Bijbelgenootschap is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Activiteiten

De Bijbel vertalen: het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt de Bijbel vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling, en in 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten. De Bijbel beschikbaar stellen: voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar twintig vertalingen te lezen en te vergelijken zijn. Wereldwijd zoekt het Nederlands Bijbelgenootschap uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden. Begrip van de Bijbel bevorderen: de Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken, workshops over de Bijbel en veel extra informatie op debijbel.nl. Relevantie van de Bijbel ervaren: het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het Nederlands Bijbelgenootschap laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is.

Geven aan Nederlands Bijbelgenootschap?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 8.543.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 6.699.000
 • Wervingskosten € 1.257.000
 • Beheer en administratie € 587.000
 • Inkomsten € 7.636.000
 • Particulieren € 6.701.000
 • Organisaties zonder winststreven € 512.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 88.000
 • Overig € 335.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 1.154.000
 • Giften en donaties € 3.925.000
 • Overig € 1.622.000

Meer weten over
Nederlands Bijbelgenootschap?

Postbus 620
2003 RP HAARLEM

023 - 514 61 46