Nederlands KankerFonds voor Dieren

Doelstelling


De Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren (NKFD) wil het maximale doen om kanker bij dieren de baas te worden. Samen met dierenartsen, wetenschappers, collectanten, donateurs, bedrijven en een toenemend aantal vrijwilligers werken we aan het terugdringen van kanker bij dieren door onderzoek, snellere opsporing en adequate behandeling. Daarnaast streven wij naar het bereiken van een betere kwaliteit van leven voor dieren met kanker.

Meer weten over
Nederlands KankerFonds voor Dieren?