Nederlandse Brandwonden Stichting

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Gezondheid

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Doelstelling

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.

Activiteiten

1. Door publiekscampagnes en beinvloeding woon je, werk je en leef je in Nederland veilig met een minimumrisico op brand(wonden) letsel.
2. De (brandwonden)zorg ontwikkelt uitmuntende behandeling/zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op snel en het best mogelijke herstel.
3. De nazorg aan patiënten met brandwonden richt zich op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.
4. De gedegen wetenschappelijke basis richt zich op borgen en verbeteren van de kwaliteit van brandwondenpreventie, -behandeling en nazorg.

Geven aan Nederlandse Brandwonden Stichting?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlandse Brandwonden Stichting?