Nederlandse Brandwonden Stichting

Gezondheid

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Doelstelling

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We willen zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijk behandeling en de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie van mensen met brandwonden.

Activiteiten

Nederland kent jaarlijks 90.000 brandwondbehandelingen door een huisarts, 9.000 brandwondbehandelingen op een Spoedeisende Eerste Hulp van ziekenhuizen, 1.100 ziekenhuisopnamen na brandwondenletsel en 850 opnamen in de drie Nederlandse brandwondencentra.

Geven aan Nederlandse Brandwonden Stichting?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Nederlandse Brandwonden Stichting?