Nederlandse Tuinenstichting

Natuur milieu en wildlife

Nederlandse Tuinenstichting

Nederlandse Tuinenstichting Doelstelling

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zet zich in voor het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging.

Nederlandse Tuinenstichting is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Erkenning CBF in aanvraag.

Activiteiten

De NTs voert onderzoeken uit, geeft adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over planontwikkeling, herstel en beheer. Daarnaast stimuleert de NTs de openstelling van particuliere tuinen.

Geven aan Nederlandse Tuinenstichting?

Meer weten over
Nederlandse Tuinenstichting?