Nederlandse Tuinenstichting

Doelstelling


De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zet zich in voor het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging.

Meer weten over
Nederlandse Tuinenstichting?