Nierstichting

Gezondheid

Nierstichting

Nierstichting Doelstelling

Werken je nieren niet, dan ga je dood. De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven en écht blijven leven: met een beter levensperspectief en meer vrijheid en energie om gewoon mens te zijn. De Nierstichting wil daarom het aantal donoren vergroten en doneren bij leven stimuleren. We zetten in op preventie. Door vroege opsporing van mensen met nierschade, met voorlichting en door aandacht te vragen voor minder zout in het eten. We werken keihard aan een draagbare kunstnier en maken onderzoek mogelijk naar de genezing van nierziekten. Zo’n 70 medewerkers en ruim 60.000 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Van elke euro die we in 2017 ontvingen via donaties (onze enige inkomstenbron), werd 73 cent besteed aan het werk voor nierpatiënten (totaal 14,9 miljoen euro), en 27 cent aan fondsenwerving en beheer & administratie.

Activiteiten

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is slechts één van onze activiteiten. Vanwege de ernst en de impact van nierziekten richt de Nierstichting zich ook op het stimuleren van innovatie, op ondersteuning van nierpatiënten in hun dagelijks leven en op het voorkomen van nierziekten. De Nierstichting wil dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en innovatie - zoals de draagbare kunstnier - zo snel mogelijk bij de patiënt belandt. Zo helpt de Nierstichting niet alleen de nierpatiënt van de toekomst, maar ook de patiënt van nu. Zodat nierpatiënten gezonder en langer leven, keuzevrijheid en zelfstandigheid ervaren en levenskracht en levenslust. Dit doen we samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Want: leven gaat voor, in alles wat wij doen.

Geven aan Nierstichting?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
Nierstichting

Vrijwilligers aan het woord

Vanuit mijn hart

Sonja Serlie, Actief bij de Nierstichting sinds 2010, mondhygiëniste

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Nierstichting?

Postbus 2020
1400 DA BUSSUM

035 - 697 80 00