Niketan

Doelstelling


We ontwikkelen lokale capaciteit in het bieden van zorg en onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap in Bangladesh.

Meer weten over
Niketan?