Oasebos

Natuur milieu en wildlife

Oasebos

Oasebos Doelstelling

Stichting Oasebos is een Nederlandse Stichting die in Costa Rica oerwoud koopt om het duurzaam te beschermen. We streven naar minimale kosten door optimaal gebruik te maken van de subsidies van de Costa Ricaanse overheid en door in Nederland uitsluitend met vrijwilligers te werken.

Activiteiten

Stichting Oasebos koopt oerwoud aan en vormt permanente reservaten. Wij richten ons hierbij op plaatsen waar natuur tegen lage kosten duurzaam kan worden beschermd. We streven ernaar om zoveel mogelijk aaneengesloten gebieden te kopen. Om nog meer impact te hebben willen we groeien naar minimaal 2000 ha in 2025.

Geven aan Oasebos?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Totale bestedingen € 9.030
  • Onderverdeling bestedingen
  • Doelstelling € 8.076
  • Beheer en administratie € 954
  • Inkomsten € 24.145
  • Particulieren € 2.422
  • Subsidies overheden € 15.705
  • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 6.018
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
  • Giften en donaties € 2.422

Meer weten over
Oasebos?

Kerkweg 102
3628 AS KOCKENGEN

06 - 253 324 90