Omogolo Wildlife Trust

Dieren

Omogolo Wildlife Trust

Omogolo Wildlife Trust Doelstelling

Omogolo Wildlife Trust ondersteunt projecten die werkzaam zijn ten behoeve van behoud van (bedreigde) diersoorten en dierenwelzijn. Wij doen dit wereldwijd en met name in Afrika. De door ons ondersteunde projecten ontvangen 100% van de gedoneerde gelden. De donateur kan aangeven welke projecten hij wenst te ondersteunen, gebaseerd op de informatie op onze website.

Activiteiten

  • Ondersteunen van projecten die bedreigde diersoorten beschermen en/of herintroduceren.
  • Bieden van noodhulp aan gewonde, slecht verzorgde of verweesde dieren.
  • Educatie ten behoeve van een betere omgang met en verzorging van dieren, en ter vermindering van human-wildlife conflict.

Geven aan Omogolo Wildlife Trust?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Omogolo Wildlife Trust?