Oogfonds

Gezondheid

Oogfonds

Oogfonds Doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van blindheid en slechtziendheid door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en in preventie en voorlichting. Het vergroten van de maatschappelijke toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. Het werkgebied van de stichting is Nederland.

Activiteiten

Het Oogfonds maakt zich sterk voor een toegankelijke samenleving voor blinden en slechtzienden. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek en investeert in preventie en voorlichting.

Geven aan Oogfonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.890.574
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.485.441
 • Wervingskosten € 252.089
 • Beheer en administratie € 153.044
 • Inkomsten € 1.402.022
 • Particulieren € 693.945
 • Bedrijven € 108.818
 • Loterijen € 474.169
 • Organisaties zonder winststreven € 125.090
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 139.826
 • Giften en donaties € 517.503
 • Overig € 36.616
Oogfonds

Vrijwilligers aan het woord

Binnen een half jaar ging mijn zicht van 100 naar 15 procent

Tess Janssens, Actief bij het Oogfonds sinds 2009

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Oogfonds?

Postbus 2086
3500 GB UTRECHT

030 - 254 57 11